Nivel logo

Feilparkering

Feilparkering er en app for registrering av delte elsparkesykler som står dårlig parkert. Appen er utviklet av Nivel AS, et selskap som lager digitale reguleringsverktøy for byer. Appen ble opprinnelig utviklet i samarbeid med Bergen kommune som en del av pilotprosjektet på sparkesykkelregulering i Bergen, men fungerer nå i alle byer.

I byer hvor Nivel har tett dataintegrering med sparkesykkelselskapene, som i Bergen og Ålesund, vil appen fungere ekstra bra, pga. at en kan se hvor lenge en sparkesykkel står feilparkert, hvor raskt feilparkeringer blir ryddet opp i. Her har både sparkesykkelselskapene og kommunen oversikt over registreringene, sammen med annen informasjon om elsparkesyklene.

I andre byer får sparkesykkelselskapene et varsel om at en feilparkering er rapportert inn.

Om du representerer et operatørselskap og har spørsmål om rapportene, ta kontakt på hello@nivel.

Takk for at du hjelper til med å holde byen ryddig ved å registrere dårlige parkeringer!


Download App here:
Google Play StoreApple App Store